Vítejte na stránkách věnovaných malíři Jiřímu Škarýdovi.

Malířský odkaz Jiřího Škarýda je veřejnosti zcela neznámý. Umělci byla nepřízní doby určena pozice outsidera. Nedostalo se mu jednak možnosti získat profesionální výtvarné školení a víceméně mu ani nebyla dána možnost svá díla nějak prezentovat publiku. Pracoval tedy osamoceně v ústraní výhradně z vnitřní potřeby. Přesto navzdory okolnostem vytvořil poměrně obsáhlé a především hodnotné dílo. I přes nabízející se nepříliš vznešenou nálepku nedělního malíře dokázal Jiří Škarýd vytvořit malířský odkaz vyznačující se jasně čitelným a zcela logickým uměleckým vývojem, což u amatérů nebývá zvykem. A co je důležitější Škarýdovo dílo není jen formálně zajímavé, ale po celou dobu si udržuje v tvorbě silné citové zanícení a velkou míru autenticity. A to jsou bezesporu pádné důvody, proč věnovat tomuto dílu pozornost, nenechat jej zapadnout. Tyto stránky si kladou za cíl připomenout a alespoň základně zpřehlednit zajímavý malířský odkaz.