Jiří Škarýd v datech a fotografiích.

Jiří Škarýd – Stručný životopis

1937–1940 – Učňovská léta v Hradci Králové, obor číšník.

1940 – Počíná svou pracovní kariéru v hotelu Černý Orel v Havlíčkově Brodě.

1923 – Narodil se 10. 3. 1923 v Rozsochatci u Chotěboře do rodiny živnostníka jako čtvrté dítě.

1929–1937 – Navštěvuje základní školu v Bílku.

1937–1940 – Učňovská léta v Hradci Králové, obor číšník.

1940 – Počíná svou pracovní kariéru v hotelu Černý Orel v Havlíčkově Brodě.

1942 – Odveden v rámci totální nasazení do Německa, práce v továrně zbrojního průmyslu.

po r.1945 – Kupuje a provozuje společně se svými bratry hotel Na vyhlídce v Chrastavě nedaleko Liberce.

poč. 50.let – Znárodnění hotelu a následná emigrace jednoho z bratrů do Austrálie. Zbylí sourozenci (včetně J. Škarýda) byli následně komunistickou mocí rok vězněni v Liberecké věžnici. Po propuštění byli nadále perzekuováni a sledováni.

pol. 50.let – Žení se se sl. L. Procházkovou, zakládá rodinu, společně se stěhují do Světlé nad Sázavou, kde pracuje v hotelu Česká Koruna.

50.–60.léta – 2 roky nemoci, pobyt v plicní léčebně v Havlíčkově Brodě. Pracuje v halíčkobrodském ZKL jako soustružník.

1965 – Ve věku 39 let Škarýdovi úmírá manželka. Zůstává sám s dvěma odrostlými dětmi a starou babičkou.

60.léta – Navštěvuje malířské kurzy akad. mal. Fr. A. Jelínka ve Světlé nad Sázavou. Malování se poté věnuje až do svého konce života.

1969 – Na pozvání navštěvuje Itálii, Vatikán. Cestuje po Itálii a studuje pamětihodnosti a muzejní sbírky.

70.léta – Věnuje se hře v šachy, vede šachistický kroužek pro mladé ve Světlé nad Sázavou. Účastní se výstav malířů neprofesionálů Světelska.

70.léta – Účastní se stavby skláren ve Světlé, kde je následně zaměstnán jako údržbář vzduchotechniky. Tuto pracovní pozici opouští až s důchodem.

80.léta – Jako věřící pomáhá s opravami v kostele – restaurování polychromie soch i dalších sakrálních pámátek.

2009 – 17. 3. 2009 umírá po krátké nemoci.